Åpning av ishallen

Ny driftsavtale med Bymiljøetaten er undertegnet.

Ved Morten Rognaldsen
Oppdatert: (10.7.2014)

Manglerud Star Bredde vil opplyse at vi har tegnet ny avtale med Bymiljøetaten om videre drift av Manglerud Ishall. Avtalen gjelder for 2 år. Vi har også fått gjennomslag for påslag av kjøleanlegg ca 1 august, som i år tilsier at hallen åpner ca 11 august. Det samme vil gjelde for se sesongen 2015/2016. Jeg vil også nevne Erik Hansen som har vært til stor hjelp gjennom forhandlingene med Bymiljøetaten. Avtalen er forhandlet frem i samarbeide med Gruner og Hasle, slik at det er de samme rammevilkår som ligger til grunn rundt sesongens lengde for de 3 hallene.

I forbindelse med at Elite har sendt inn søknad om lisens for spill i Get Ligaen vil vi opplyse følgende rundt dugnadssamarbeide mellom lagene uansett om det skulle bli Get Liga eller ikke. Dugnadsjobbingen som er nedfelt i Samarbeidsavtalen er det som ligger til grunn for samarbeide. Jeg nevner to områder sekretariat og vakter ved kamper samt bemanning av kafeteria og kiosker gjennom sesongen. Getligaen gir noen flere hjemmekamper men også mer inntekter gjennom øket salg til Bredde.

Da vil jeg få ønske alle små og store hockeyspillere med foreldre en riktig god sommer.

 

Vennlig hilsen

Per-Erik Ingjer

Leder BreddePrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS