Debatt i aulaen

Torsdag ble det avholdt debatt i Aulaen på Manglerud skole.

Oppdatert: (23.8.2019)På agendaen sto forebygging av mobbing, utenforskap og psykiske vansker blant barn og unge i Oslo, og idrettens plass i dette. Else Marie Lysfjord Juul, stipendiat ved Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap fra Nord universitet, holdt et innledende foredrag med statistikker som viser at deltagelse i idrett virker forebyggende i forhold til psykiske helseproblemer. Deretter ble det politisk debatt med vekt på Ryenprosjektet.

Deltagerne i panelet:

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (AP)
Leder Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg (H)
Styreleder Oslo Idrettskrets, Sveinung Oftedal
FAU-leder Manglerud skole Lars Ruud

Idrettsbyråden fortalte at Arbeiderpartiet er positive til Ryenprosjektet, men påpekte at byrådet har en lang prioriteringsliste hvor dette ikke nødvendigvis står øverst på agendaen. Hun så det som lite realistisk med et vedtak og oppstart av prosjektet i den kommende fireårsperioden. 

Høyres byrådslederkandidat i Oslo fortalte at partiet går til valg på å realisere Ryenprosjektet, dog med mulige endringer i det utkastet som foreligger. Han så muligheter for oppstart i neste periode, mens en ferdigstilling vil ligge lenger frem i tid. 

Vi takker alle paneldeltagere samt de fremmøtte i salen, deriblant a-laget vårt som tok turen ned i aulaen etter trening. 


Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS