Medlemskap elite

Alle som trener og/eller spiller kamper i klubben må være medlem av klubben. Medlemskap betales for ett år av gangen og faktureres den 1. januar hvert år. Årskontingenten vedtas på  klubbens årsmøte. Du som ønsker tegne nytt medlemskap kan vippse til 19842 Manglerud Star Ishockey Elite. Dette er veldig nyttig bidrag til klubbens drift; tusen, tusen takk!
 

Gjeldende årskontingenter:  
Enkeltmedlemskap:           
kr    400,-Velg medlemskap:

Er du medlem i Green Army?

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

E-post:

Født dag/mnd/år:

Annet:

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS