Organisasjon elite

Besøksadresse: man-fre
Manglerud Star Ishockey elite Telefon: 97091406 Postadresse:
Plogvn. 22 E-mail: post.elite@mshockey.no Manglerud Star Ishockey elite
0681 Oslo post.elite@mshockey.no Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Grupper Funksjon Navn    E-post Telefon
Administrasjon: Daglig leder Cecilie Olsen cecilie@mshockey.no 97 09 14 06
Sekretær
Marked/Salg Leder Bjørn Danielsen bjorn@mshockey.no 99 15 41 79
Sport: Leder Ove Sundelius
Presseansvarlig: Leder Cecilie Olsen cecilie@mshockey.no
97 09 14 06
Arrangement A-lag: Leder

Politiattester: Leder Ivar Løland ivar.loland@Outlook.com 99 28 64 01
www.idrett.no/tema/politiattest
Dommerkontakt: Leder Tor Olav Johnsen
Shop: Leder Kate Hermansen katehermansen@hotmail.com
Hjemmeside:  Skribent Lise Sørby web@mshockey.no 
 www.mshockey.no/elite  Foto  Lisbeth Halvorsen 
Sosiale medier Cecilie Olsen


Styret 2019-2020: 
Styreleder Birger Vestby
Nestleder Espen Johnsrud
Styremedlem Rune Strand
Styremedlem Erik Hansen
Styremedlem Didrik Bilstad Pedersen
Varamedlem John Kristiansen


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS