Barneforsikring (under 13 år)

Alle barn som driver organisert idrett og som er under 13 år og som har betalt medlemskap i en klubb tilsluttet Norges idrettsforbund er dekket gjennom barneforsikringsordningen til NIF.
Hvis du vil lese mer om det så kan du gå inn på denne linken til NIF:

http://www.idrett.no/t2.aspx?p=19888

For å registrere  en  skade så må det gjøres via nettsidene til IF forsikring.
Fremgangsmåten er følgende:

1 gå inn på www.if.no

2 velg "privat" i menyen til venstre

3 velg "meld skade" i menyen til venstre

4 velg "person" i menyen til venstre

5 velg "idrett" i menyen til venstre

6 velg "her kan du registrere din skade"

 fyll ut skadeskjemaet og send inn  

Forsikring for de over 13 år

Alle som spiller i MS må fra og med det året de fyller 13 betale spillerlisens for å ha forsikringsdekning for skader oppstått under trening eller i kamp. I tillegg må medlemskontingenten i MS være betalt.  Hvis du vil vite mer om forsikringsordningen så gå inn på denne linken:

http://www.hockey.no/administrasjon/lisensogidrettsregistrering/Sider/lisensogforsikring.aspx#.UUODAFfuwbI

For å registrere en skade så kan du skriv ut skademeldingsskjema på denne linken:

http://www.hockey.no/administrasjon/skjemaer/Documents/Skadeskjema.pdf

Polisenummeret som skal føres på skjemaet er: 104-7141. Skjemaet må fylles ut så raskt som mulig etter skade og tas med til lege for påskrift av diagnose og behandling. Merk at skjemaet også må undertegnes av lagleder eller trener som var tilstede da skaden skjedde.

Ytterligere spørsmål kan rettes til klubben.
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS