Bredde styret:

Leder: Per-Erik Ingjer
995 11 948
per.ingjer@gmail.com
Nestleder Trond Nordbø
991 64 148
trond@palledistributoren.no
Medlemmer: Lotta Loob
484 00 087 lottaloob@gmail.com
Thea B. Blystad Klem
996 09 280
Thea.Benedicte.Blystad.Klem@vetinst.no
Lauren A. Tanne
922 20 990
Lauren.Tanne@norgesgruppen.no
Vara:Wenche Kopperstad
911 62 248
wenche@osloentrep.no
Knut Brandsdal
901 90 366 knbrand@online.no
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS