Besøksadresse: Plogveien 22   0681   Oslo
Kart til ishallen Klikk her
Manglerud Idrettsanlegg oversiktsbilde Klikk her
   
GPS posisjon:  
UTM GEO:
Sone: 32V Lat: 59.89552
E: 602155.15982357 Lon: 10.82587
N: 6641183.9171715 .

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS