Kiosk


Kiosk:

 Åpningstider: Mandag - Fredag   17:00-21:00
  Lørdag  09:30-18:00
  Søndag  09:30-20:00

Kiosken drives på dugnad av alle foreldre gjennom sesongen etter rulleringsprinsippet.
De foreldre som er med i sekretariatsgruppe og arrangementsgruppe samt leder for
hockeyskolen er fritatt fra kioskdugnad.


Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS