Kontaktpersoner(05)

Funksjon  Navn E-post Telefon
Lagleder Cathrine Tangen cathrinetangen72@gmail.com  916 76 300
Lagleder Cecilie Pettersen
cilibos@hotmail.com
990 03 989
Trener Lasse Breivold lasse@hubster.no 909 12 417
Trener Martin Hansen martin.hansen@insr.io 959 32 411
Trener Kenneth Fjell kennethfjell@hotmail.com
905 50 527
Materialforvalter
Terje Ruud
post@graficonsult.no
958 28 256
Materialforvalter Bjørn Olav Sjølli
bjorn.sjolli@hmark.no
900 90 917

Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS