Kontaktpersoner U16

Funksjoner Navn E-post Telefon
Lagleder Ivar Løland
ivar.loland@getmail.no
ivar.loland@politiet.no
992 86 401
ass. Lagleder Jan Haanshuus janhaans@online.no 907 77 692
Trener
Vetle Dalberg
droppen_93@hotmail.com
932 23 329
Trener Bjørn Danielsen
bjorn@mshockey.no
991 54 179
Materialforvalter Atle Welo
at-welo@online.no
905 96 818
Kasserer Bjarne Sand
bjarne.sand@kiwi.no
971 41 630
Webansvarlig
Thor Røhne
thor.rohne@netcontrol.com 916 26 207
 Lagkonto: 6242.11.21740
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS