Kontaktpersoner(07)

Funksjon Navn Mail Tlf
Hovedtrener Glenn Arne Roen roen79@getmail.no
97065817
HovedtrenerPer Kristian Person pk.person@yahoo.no 97970614
TrenerBror Lunde cle@move.no 41542277
Keepertrener
  
Lagleder Lotta Loob lottaloob@gmail.com
48400087
Slipeansvarlig
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS