Kontaktpersoner

Funksjon Navn Mail Tlf
Hovedtrener Håkon Eggen
h.eggen@hotmail.com
96872764
Assistent- trener
Lasse Løkken
lasselokken2525@gmail.com
47794498
Lagleder Shahed Riaz Ahmad
Shahed@getmail.no
92320152
Materialforvalter og
slipeansvarlig
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS